Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 23 juni 1999 wordt de heer Guillaume, Jean-Marie, met ingang van 1 december 1999, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur bij het departement. Het is betrokkene vergund (...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000746
pub.
28/10/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 23 juni 1999 wordt de heer Guillaume, Jean-Marie, met ingang van 1 december 1999, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur bij het departement.

Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^