Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Leger. - Medische Dienst Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2290 van 6 april 1999, wordt aangestelde adjudant kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving J. De Bruycker, op (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007114
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Medische Dienst Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 2290 van 6 april 1999, wordt aangestelde adjudant kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving J. De Bruycker, op 28 september 1998 aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^