Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aalmoezeniersdienst. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit nr. 2312 van 21 april 1999, wordt aan de heer Theodorus Janssen, aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspra Hij wor

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007123
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Aalmoezeniersdienst. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit nr. 2312 van 21 april 1999, wordt aan de heer Theodorus Janssen, aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 december 1999 af.

Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit nr. 2485 van 6 oktober 1999, wordt aan de heer Thomas Geris, aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 mei 2000 af.

Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^