Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2318 van 6 mei 1999 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aange Hij gaat op

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007133
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2318 van 6 mei 1999 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aangeboden door geneesheer-commandant S. Pakalin, aangenomen op 1 april 1999.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficieren, korps van de technici.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveonderluitenant op 1 december 1988.

Bij koninklijk besluit nr. 2320 van 6 mei 1999 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aangeboden door geneesheer-majoor G. Verbeke, aangenomen op 1 juni 1999.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficieren, korps van de technici.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reservemajoor op 26 december 1994.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^