Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoofdbestuur. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 december 1998 wordt Mevr. Godelieve Timmermans, adviseur, met ingang van 1 december 1997, bevorderd door verhoging in graad in het Franse taalkader tot de graad van adviseur-generaal bij Overeenk

bron
ministerie van justitie
numac
1999009029
pub.
15/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Hoofdbestuur. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010099 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998021519 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998002138 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de ministeries type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021513 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 125 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, op de leden van het operationeel kader, en de categorie bijzonder politie personeel van type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998014337 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998000817 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de bevordering tot de graden van hoofdonderofficier bij de rijkswacht type koninklijk besluit prom. 23/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998010100 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten sluiten wordt Mevr. Godelieve Timmermans, adviseur, met ingang van 1 december 1997, bevorderd door verhoging in graad in het Franse taalkader tot de graad van adviseur-generaal bij het Hoofdbestuur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^