Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 maart 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijke besluiten van 22 februari 1999 : De heer Blanpain, Vincent, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de Franstalige commissie voor de voorwaardelijke De heer Rouss

bron
ministerie van justitie
numac
1999009259
pub.
03/03/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijke besluiten van 22 februari 1999 : De heer Blanpain, Vincent, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de Franstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

De heer Rousseau, Philippe, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Luik en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

De heer Courtois, Jean-Louis, wordt aangewezen als assessor-sociale reïntegratie in de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Bergen en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

Mevr. Lauwers, Colette, wordt aangewezen als assessor-sociale reïntegratie in de Franstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

De heer De Thier Nagelmackers, Frédéric, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Bergen en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

Mevr. Remacle, Josiane, wordt aangewezen als assessor-sociale reïntegratie in de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Luik en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

Mevr. Ronse, Magda, wordt aangewezen als assessor-sociale reïntegratie in de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Gent en dit als effectief lid voor een termijn van 3 jaar met ingang van 1 februari 1999;

De heer Meyvis, Wilfried, wordt aangewezen als assessor-sociale reïntegratie in de commissie voor de voorwaardelijke in vrijheidstelling van Antwerpen en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

De heer Van De Voorde, Rudy, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de Nederlandstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Brussel voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

Mevr. Naessens, Els, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Gent en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

Mevr. Lambrechts, Monique, wordt aangewezen als assessor-sociale reïntegratie in de Nederlandstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999;

De heer Van Loon, Antoine, wordt aangewezen als assessor-strafuitvoering in de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 1999.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^