Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 wordt de heer Robert Andersen, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 1999-2000, aan de Rechtsfaculteit van de Bij koninkl

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000054
pub.
29/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 wordt de heer Robert Andersen, Kamervoorzitter bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 1999-2000, aan de Rechtsfaculteit van de « Université Catholique de Louvain », in samenwerking met Professor M. Verdussen, de cursus administratief recht verder te doceren, ten belope van 30 uur theoretisch onderwijs en 9 uur praktische oefeningen.

Bij koninklijk besluit van 25 januari 2000 wordt de heer Christian Amelynck, adjunct-referendaris bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het jaar 2000 het ambt van assistent uit te oefenen bij de Rechtsfaculteit van de « Université catholique de Louvain », a rato van twee halve dagen per week, maar gedurende niet meer dan vijf uur per week.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000 wordt de heer Bruno Seutin, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd, om vanaf het academiejaar 1999-2000 aan de School voor Criminologie en Criminalistiek de cursus grondwettelijk recht te doceren, ten belope van 15 uur in totaal.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000 wordt de heer Albert Thys, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om de cursus « Geschillen van Bestuur », ten belope van 35 uren par jaar, aan de Provinciale Bestuursschool van Antwerpen te geven, vanaf het academiejaar 1999-2000.

Door hetzelfde besluit wordt het koninklijk besluit van 22 februari 1995 betreffende hetzelfde onderwerp opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 8 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000021065 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000021067 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 08/02/2000 pub. 15/02/2000 numac 2000021066 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectore sluiten wordt de heer Pierre Nihoul, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie voor de selectieproeven met het oog op de samenstelling van wervingsreserves van ambtenaren, die georganiseerd worden door de gemeente Viroinval op 11 december 1999 en 15 januari 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^