Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 april 2000

Hoofdpolitiecommissaris. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 20 maart 2000 wordt de heer Depovere, Gerard, met ingang van 1 mei 2000, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdpolitiecommissaris van de stad Roeselare Hij wordt gemacht

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000250
pub.
06/04/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdpolitiecommissaris. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 20 maart 2000 wordt de heer Depovere, Gerard, met ingang van 1 mei 2000, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdpolitiecommissaris van de stad Roeselare (arrondissement Roeselare).

Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit d.d. 23 maart 2000 wordt de heer Delrez, Jacques, met ingang van 1 augustus 2000, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdpolitiecommissaris van de stad Luik (arrondissement Luik).

Hij wordt gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^