Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, genomen krachtens het artikel 19,

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000797
pub.
14/10/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Burgemeester. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 17 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000022717 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 57 en 59 van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 09/11/2000 numac 2000000747 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee wetten van 12 augustus 2000 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaat type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000022716 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 137, 157 en 159 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 76 van 18 juli 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van artikel 27, § 4, 2de alinea van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasse type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende nieuwe arbeidsregelingen sluiten, genomen krachtens

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^