Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000, is aan de heer Duyck, Lucien, Georges, adviseur bij het Federaal Aankoopbureau van het Ministerie van Ambtenarenzaken eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 Hij mag

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002111
pub.
05/12/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000, is aan de heer Duyck, Lucien, Georges, adviseur bij het Federaal Aankoopbureau van het Ministerie van Ambtenarenzaken eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2001.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^