Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag. - Vervangen bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 2647 van 23 december 1999, worden in het koninklijk besluit van 18 november 1999 waarmee kolonel **** **** Den Put ontheven wordt uit het **** (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007025
pub.
12/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag. - Vervangen bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 2647 van 23 december 1999, worden in het koninklijk besluit van 18 november 1999 waarmee kolonel **** **** Den Put ontheven wordt uit het ambt van adviseur van **** ****, de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^