Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan d 2° worden de

bron
ministerie van justitie
numac
2000009130
pub.
21/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Global Acetate Manufacturers Association », afgekort : « GAMA », waarvan de zetel te 1160 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Ommersteyn » waarvan de zetel te Dilsen-Stokkem gevestigd is;2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Association Européenne des Producteurs de Papier Décoratif », afgekort : « AEPDP », waarvan de zetel te 1050 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Forum des Laboratoires nationaux Européens de Recherche Routière », in het Engels « Forum of European national Highway Research Laboratories », afgekort : « FEHRL », waarvan de zetel te 1200 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European DVD Association », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Fédération Européenne des Actionnaires Salariés, pour l'Actionnariat Salarié et la Participation », afgekort : « FEAS », in het Engels, « European Federation of Employed Shareholders, for Employee Ownership and Participation », afgekort : « EFES », waarvan de zetel te 1030 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « EUROVENT/CECOMAF », waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Station Scientifique Technologique et Culturelle », in het Nederlands « Cultureel Technisch en Wetenschappelijk Station », in het Engels « Cultural Technological and Scientific Station », in het Arabisch « El Mahata El Ilmia El Technologia Oua El Thaqafiya », afgekort : « S.S.T.C. », waarvan de zetel te 1070 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Réseau d'administrateurs culturels européens « Oracle », waarvan de zetel te 1210 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « The International Bohuslav Martinu Society », in het Nederlands « Het Internationaal Bohuslav Martinu Gezelschap », afgekort : « IBMS », waarvan de zetel te 1820 Steenokkerzeel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Chambre Européenne des Experts et Conseillers Techniques » (C.E.E. - E.C.T.), waarvan de zetel te 7500 Tournai gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Fédération Mondiale des Annonceurs », in het Engels « World Federation of Advertisers », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Association for Education of Adults » (EAEA), « Association Européenne pour l'Education des Adultes » (EAEA), « Europäische Verband für Erwachsenenbildung » (EAEA), « Asociación Europea para la Educaión de Adultos » (EAEA) waarvan de zetel te 1030 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « European Educational Exchanges - YFU », waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « Toy Industries of Europe », afgekort « TIE », waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 10 februari 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de instelling van openbaar nut « La Wartoise », waarvan de zetel te 1150 Brussel gevestigd is en waarvan de benaming voortaan als volgt luidt : « Chimay-Wartoise ».

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « CRITICA » (Centre de Recherche, Initiatives et Transfert pour l'Intelligence collective dans l'Action), waarvan de zetel te 1200 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 18 februari1 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « MINA », waarvan de zetel te 1090 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « Fédération internationale de Laiterie », afgekort « FIL », waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Le Développement de l'Education Interculturelle moyennant une Coopération entre Grandes Villes Européennes » (DIECEC), waarvan de zetel te 2000 Antwerpen gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Association Europe des Kinésithérapeutes pour la maladie de Parkinson », waarvan de zetel te 1170 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Fédération Internationale du Diabète - branche Europe », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Centre Européen pour la Recherche, le Développement et l'Enseignement de la Nutrithérapie (Médecine nutritionnelle) » (CERDEN), waarvan de zetel te 1160 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « International Senior Consulting Association » (ISCA), waarvan de zetel te 1190 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Eumabois », waarvan de zetel te 1030 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Groupe d'Etude Européen des Maladies de l'OEsophage » (GEEMO), in het Nederlands « Europese Vereniging voor de behandeling van ziekten van de slokdarm », waarvan de zetel te 3000 Leuven gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^