Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 februari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijke Politie Bevorderingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Schoonbaert, M., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, standplaats Aal Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
2000009136
pub.
15/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie Bevorderingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Schoonbaert, M., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, standplaats Aalst, met ingang van 1 september 1998, bevorderd tot gerechtelijk afdelingscommissaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Devestel, W., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, met ingang van 1 oktober 1998, bevorderd tot gerechtelijk afdelingscommissaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Janssens, E., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, met ingang van 1 januari 1999, bevorderd tot gerechtelijk afdelingscommissaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000 wordt de heer Statius, J., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, met ingang van 1 januari 1999, bevorderd tot gerechtelijk afdelingscommissaris bij dit parket.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^