Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Erkenningen Bij koninklijk besluit van 20 januari 2000, wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Kempen », met zetel te 2200 Herentals, Stati Bij koni

bron
ministerie van justitie
numac
2000009138
pub.
31/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Erkenningen Bij koninklijk besluit van 20 januari 2000, wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Kempen », met zetel te 2200 Herentals, Stationsstraat 2, als vereniging om bijstand te verlenen aan slachtoffers wanneer ze gehoord worden door een commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2000, wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk "Centrum voor algemeen welzijnswerk, Stimulans", met zetel te 8500 Kortrijk, als vereniging om bijstand te verlenen aan slachtoffers wanneer ze gehoord worden door een commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Bij koninklijk besluit van 4 februari 2000, wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk « Service d'Aide sociale aux Justiciables de l'Arrondissement judiciaire de Nivelles "La Touline" », met zetel te 1400 Nivelles, rue Sainte-Anne 15, als vereniging om bijstand te verlenen aan slachtoffers wanneer ze gehoord worden door een commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000, wordt erkend de vereniging zonder winstoogmerk "Centrum voor Algemeen Welzijnswerk-Visserij", met zetel te 9000 Gent, Visserij 153, als vereniging om bijstand te verlenen aan slachtoffers wanneer ze gehoord worden door een commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^