Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 29 mei 2000, werden de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemd overeenkomstig het artikel 2, 1°, van het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Raadgev Dit b

bron
diensten van de eerste minister, ministerie van justitie en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000009502
pub.
10/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER, MINISTERIE VAN JUSTITIE EN MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Benoemingen Bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit van 29 mei 2000, werden de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek benoemd overeenkomstig het artikel 2, 1°, van het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, gesloten te Brussel, op 15 januari 1993 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Belgisch Staatsblad van 12 mei 1993, bl. 10.824).

Dit besluit treedt in werking de dag van de huidige bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De lijst van het geheel van de leden van het Comité wordt in het huidig nummer van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^