Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000 is de heer Fyon, F., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Luik. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele st (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000009513
pub.
06/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000 is de heer Fyon, F., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^