Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 19 mei 2000 wordt met ingang van 1 juli 2000 een einde gemaakt aan de aanwijzing als hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie van de brigade Turnhout van de heer Gorin, R., gerechtelijk afdel Bij kon

bron
ministerie van justitie
numac
2000009532
pub.
09/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie Bij koninklijk besluit van 19 mei 2000 wordt met ingang van 1 juli 2000 een einde gemaakt aan de aanwijzing als hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie van de brigade Turnhout van de heer Gorin, R., gerechtelijk afdelingscommissaris.

Bij koninklijk besluit van 19 mei 2000 wordt met ingang van 1 juli 2000 een einde gemaakt aan de aanwijzing als hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie van de brigade Mechelen van de heer Kerstens, P., gerechtelijk afdelingscommissaris.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2000 wordt de heer Van Engelandt, G., gerechtelijk afdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, met ingang van 1 maart 2000 bevorderd tot gerechtelijk commissaris.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^