Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijke Politie Bevorderingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt de heer Dhont, E., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, met ingang van 1 januari 199 Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2000009670
pub.
26/07/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie Bevorderingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt de heer Dhont, E., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, met ingang van 1 januari 1998 bevorderd tot gerechtelijk afdelingscommissaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt de heer Pierreux, D., laboratoriumafdelingsinspecteur bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, standplaats Aalst, met ingang van 1 december 1999 bevorderd tot laboratoriumcommissaris.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt de bevordering tot de graad van gerechtelijk afdelingscommissaris in een betrekking die vacant werd verklaard op 1 januari 1998 geweigerd aan de heer Everars, J., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Commissariaat-generaal. - Benoemingen tot de stage Bij koninklijke besluiten van 11 juli 2000 worden de heren Patrouille, R.; Bernard, C. en Close, P., met ingang van 1 september 2000 benoemd tot stagedoend gerechtelijk commissaris bij de Centrale dienst voor de bestrijding van de corruptie die deel uitmaakt van het commissariaat-generaal van de gerechtelijke politie bij de parketten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^