Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijke Politie Weigering van bevordering door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt de bevordering tot gerechtelijk afdelingscommissaris in een betrekking die vacant werd verklaard op 1 januari 1998 geweiger Overeenkoms

bron
ministerie van justitie
numac
2000009683
pub.
27/07/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie Weigering van bevordering door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 wordt de bevordering tot gerechtelijk afdelingscommissaris in een betrekking die vacant werd verklaard op 1 januari 1998 geweigerd aan de heer Parmentier, A., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, geweigerd.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^