Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal der Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000 is Mevr. E. Van Herck, stagedoend adjunct-adviseur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband (...) Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
2000009728
pub.
07/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal der Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000 is Mevr. E. Van Herck, stagedoend adjunct-adviseur (economist) bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband benoemd en zij neemt rang in op 1 mei 1999.

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000 is de heer H. Meurisse, stagedoend directeur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, in vast verband benoemd en hij neemt rang in op 1 mei 1999.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 is een einde gesteld aan de functies van de heer Bertrand, Henry, geneesheer parttime bij de strafinrichting van Lantin, met ingang van 1 juli 1999.

Hij mag zijn aanspraak op pensioen doen gelden.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgeslote sluiten is de heer V. Peeters benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hoei, het penitentiair schoolcentrum te Marneffe en de strafinrichting te Andenne, ter vervanging van de heer R. Dehan, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2000 is de Heer Franciscus Swerts benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie het PSC te Hoogstraten en de strafinrichting te Wortel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^