Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internat Bij koninkl

bron
ministerie van justitie
numac
2000009776
pub.
30/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Euroalliages », waarvan de zetel te 1050 Brussel is gevestigd.

Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Le Réseau des Régions et des Aires Métropolitaines d'Europe », afgekort « Metrex », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Organization For The Cooperation Of The Balkan And Black Sea Countries », afgekort « Orcos », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « Pan European Federation of Regulatory Affairs Societies », in het Frans « Fédération Pan Européenne des Associations d'Affaires Réglementaires », afgekort « Pefras », waarvan de zetel gevestigd is te 3061 Leefdaal.

Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Association of Young Neurologists and Trainees », afgekort « YNT », waarvan de zetel te 1180 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 : wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « Association internationale sans but lucratif Chapelle van Maerlant », waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel.

Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Association Mondiale des Anciennes et Anciens du Sacré-Coeur », afgekort « A.M.A.S.C. », waarvan de zetel te 1210 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Forum parlementaire inter-européen sur la population et le développement », in het Engels « Inter-European Parliamentary Forum on Population and Development », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2000 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Africa Europe Faith and Justice Network », afgekort « A.E.F.J.N. », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^