Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijke Politie Weigering van bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 november 2000 wordt de bevordering tot de graad van gerechtelijk afdelingscommissaris die vacant werd verklaard op 1 december 1998 geweigerd aan de heer Molenberg Bij minist

bron
ministerie van justitie
numac
2000010060
pub.
08/12/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie Weigering van bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 november 2000 wordt de bevordering tot de graad van gerechtelijk afdelingscommissaris die vacant werd verklaard op 1 december 1998 geweigerd aan de heer Molenberg, F., gerechtelijk commissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000011509 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 19/12/2000 numac 2000036225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaar belast met de vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000011511 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 85 houdende registratie, erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014281 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn sluiten wordt de bevordering door verhoging in weddenschaal tot weddenschaal 1D in een betrekking van gerechtelijk afdelingscommissaris bij de brigade Nijvel die vacant werd verklaard op 1 april 2000 geweigerd aan de heer Marnette, G., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^