Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Toelating verleend aan de ondernemingen om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000, wordt aan de onderneming « Touring Verzekeringen » , naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke z(...) Dit besluit treedt in werking va

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011274
pub.
16/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Toelating verleend aan de ondernemingen om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000, wordt aan de onderneming « Touring Verzekeringen » (administratief codenummer 1455), naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Belliardstraat 65/5, te 1040 Brussel, de toelating verleend om de takken « Brand en natuurevenementen » (tak 8), « Andere schade aan goederen » (tak 9) en « Algemene B.A. » (tak 13) te beoefenen.

Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000 wordt aan de onderneming « Mundialis » (administratief codenummer 1560), naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Handelsstraat 39, te 1000 Brussel, de toelating verleend om de tak « Krediet » (tak 14) te beoefenen.

Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^