Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Regie der Gebouwen. - Onteigening Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van 17 april 1835, van 27 mei 1870 en van 31 mei 1923, gewijzigd bij de dominale wet van 2 juli 1969 en de wet van De te o

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014291
pub.
21/12/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Regie der Gebouwen. - Onteigening Bij koninklijk besluit van 26 september 2000 is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van 17 april 1835, van 27 mei 1870 en van 31 mei 1923, gewijzigd bij de dominale wet van 2 juli 1969 en de wet van 6 juli 1989 inzake onteigening ten algemene nutte, dienen te worden toegepast voor de onteigeningen door de Regie der Gebouwen op het grondgebied van de stad Leuven en dit met het oog op de oprichting van de afdeling van het Rijksarchief voor Vlaams-Brabant en met het oog op de uitbreiding van de diensten van het Ministerie van Justitie. Het plan nr. 21.2297$/R.19.24062 is ter inzage bij de Regie der Gebouwen, Algemene Raad Vlaanderen II, Wetstraat 155, te 1040 Brussel.

De te onteigenen percelen met medegaande gebouwen, zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens : 1e afdeling, Sectie A, perceelnummer 765r, deel van 799m2, 764d.

Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen vanaf de kennisneming van de onteigening alsook voor de Vrederechter op het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.

Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met 3 gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^