Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 30 mei 2000 : de heer Pierre - koninklijk besl

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2000015140
pub.
21/10/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - koninklijk besluit van 30 mei 2000 : de heer Pierre Champenois, Ambassadeur te Moskou; - koninklijk besluit van 6 juni 2000 : de heer Joris Couvreur, Ambassadeur te Belgrado; de heer Pierre Schmidt, Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij de O.E.S.O. te Parijs; - koninklijk besluit van 11 juli 2000 : de heer Luc Willemarck, Ambassadeur te Abu Dhabi; - ministerieel besluit van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000769 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000011322 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten : de heer Frank Van De Craen, Eerste Secretaris te Caracas; - ministeriële besluiten van 17 juli 2000 : de heren : Joris Ronse, Eerste Secretaris te Belgrado;

Peter Van De Velde, Eerste Secretaris van de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te New York;

Rudy Van Lancker, Eerste Secretaris te 's-Gravenhage; - koninklijk besluit van 18 juli 2000 : de heer Patrick Nijs, Consul-Generaal te Shanghaï; - ministeriële besluiten van 18 juli 2000 : Mevr. Renildis Loeckx, Minister-Raad te Berlijn; de heer Dirk Wouters, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de O.V.N. te New York; - koninklijke besluiten van 19 juli 2000 : de heren : Pierre Colot, Ambassadeur te Riyad;

Xavier Demoulin, Ambassadeur te Madrid;

Christiaan Van Driessche, Ambassadeur te Lagos;

Victor Wei, Ambassadeur te Libreville; - ministeriële besluiten van 27 juli 2000 : de heer François Bontemps, Eerste Secretaris te Madrid;

Mevr. Isabelle Meert, Minister-Raad te Rome.

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie en toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - ministerieel besluit van 5 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000022385 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor Arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 05/05/2000 pub. 15/06/2000 numac 2000035533 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 oktober 1991 houdende de organisatie en het programma van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 05/05/2000 pub. 06/03/2001 numac 2001022091 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot delegatie van tekenbevoegdheid aan bepaalde ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu en van de Administratie Arbeidshygiëne en -geneeskunde voor wat betreft de erkenningsakten van de speciaal erkende gebruikers van de bestrij type ministerieel besluit prom. 05/05/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000022386 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Fonds voor Arbeidsongevallen, van het statuut van het personeel van sommige instellingen va type ministerieel besluit prom. 05/05/2000 pub. 18/08/2000 numac 2000022384 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 1998 tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige in sluiten : de heer Pierre Dubuisson, Eerste Secretaris te Berlijn; - koninklijk besluit van 17 mei 2000 : de heer Patrick Vercauteren-Drubbel, Ambassadeur te Luxemburg; - koninklijk besluit van 11 juli 2000 : de heer Grégoire Vardakis, Ambassadeur te Koeweit.

Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2000 werd de heer Carl Peeters, Zaakgelastigde a.i. te Kampala, eveneens aangesteld tot Consul-Generaal in Oeganda, met ingang van 9 februari 2000.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2000 werd de heer Grégoire Vardakis, Ambassadeur te Koeweit, eveneens aangesteld tot Ambassadeur te Qatar, met standplaats te Koeweit.

Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 werd de heer Philippe Jottard, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, belast met de functie van Consul-Generaal te Hong Kong, met als ressort de regio Hong Kong van de Volksrepubliek China en Macao, door Portugal beheerd gebied.

Einde aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 werd de heer Jacques Scavee, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, ontheven uit zijn functie van Ambassadeur te Athene.

Belast met zendingen Bij ministerieel besluit van 22 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000011144 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen sluiten werd aan de heer Pierre Schmidt, ambtenaar van de derde administratieve klasse, vanaf 11 april 2000 een verlof toegekend voor het vervullen van een internationale opdracht bij de Organisatie vor Economische Samenwerking en Ontwikkeling te Parijs.

Bij ministerieel besluit van 12 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2000 pub. 08/06/2000 numac 2000012260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid sluiten werd de heer Francis Ronse, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 30 september 1999 belast met een zending.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000016196 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging voor het bijhouden van een stamboek voor paardachtigen type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging voor het bijhouden van een stamboek voor paardachtigen type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000027393 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen sluiten werd de heer Jacques Scavee, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 12 oktober 1999 belast met een zending.

Bij ministerieel besluit van 11 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000022517 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 22/08/2000 numac 2000016196 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging voor het bijhouden van een stamboek voor paardachtigen type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging voor het bijhouden van een stamboek voor paardachtigen type ministerieel besluit prom. 11/07/2000 pub. 26/09/2000 numac 2000027393 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen sluiten werd de heer Christian Verdonck, ambtenaar van de derde administratieve klasse, vanaf 9 september 1999 belast met een zending.

Einde zendingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 werd de heer Marc Van Craen, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, vanaf 11 april 2000, ontheven uit zijn opdracht van Bijzonder Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking.

Bij koninklijk besluit van 19 juli 2000 werd een einde gesteld aan de zending van de heer Philippe Jottard, ambtenaar van de tweede administratieve klasse.

Eervol ontslag uit functie Bij koninklijk besluit van 9 juli 2000 werd aan de heer Patrick Vercauteren-Drubbel, vanaf 1 mei 2000, eervol ontslag uit zijn functie van Kabinetschef van Onze Minister van Buitenlandse Zaken verleend.

Ter beschikkingstelling Bij ministerieel besluit van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000022594 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie sluiten werd Graaf Jean Cornet d'Elzius vanaf 1 juli 2000 ontheven van zijn functie bij het Hoofdbestuur en vanaf dezelfde datum ter beschikking gesteld van de Koning.

Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2000 werd Mevr. Cristina Funes-Noppen, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, met ingang van 12 april 2000 benoemd tot Bijzonder Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^