Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidshof te Brussel . - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 4 november 1999, wordt aan de hee(...) Hij wordt ertoe gemachtig

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016109
pub.
20/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidshof te Brussel (Franstalig stelsel). - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 4 november 1999, wordt aan de heer F. Loge, wonende te 1950 Kraainem, op zijn aanvraag eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, dat in werking treedt op 23 maart 2000, wordt aan de heer J. Keuwez, wonende te 1420 Eigenbrakel, die op 23 maart 2000 de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

Arbeidshof te Gent. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 wordt de heer N. Verhasselt, wonende te 9900 Eeklo, benoemd tot raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Gent.

Hij voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

Arbeidsrechtbank te Antwerpen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2000 worden benoemd tot rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Antwermen : - Mevr. A. Kips, wonende te 2550 Kontich; - Mevr. I. Michielsen, wonende te 2980 Zoersel; - Mevr. E. Van Lier, wonende te 2050 Antwerpen.

Hun mandaat eindigt op 31 oktober 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^