Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt de heer Van Gysegem, Walter Petrus, sociaal inspecteur bij de dienst van de Sociale Inspectie - Buitendiensten - van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en De heer

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022236
pub.
21/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt de heer Van Gysegem, Walter Petrus, sociaal inspecteur bij de dienst van de Sociale Inspectie - Buitendiensten - van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 1999, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De heer Van Gysegem, Walter P., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 1999, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 wordt de heer Verhaevert, Paul, op 31 januari 2000 's avonds, eervol ontslag verleend uit zijn functie van Kabinetschef bij het Kabinet van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^