Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 juni 2001

Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, wordt aan de heer Pierre Wintgens de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Baelen, provincie Luik, arrondissement Verviers, verleend.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000542
pub.
22/06/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, wordt aan de heer Pierre Wintgens de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Baelen, provincie Luik, arrondissement Verviers, verleend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^