Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad van State. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 2001 wordt aan de heer Yves Boucquey, Staatsraad, met ingang van 2 mei 2001 op zijn verzoek ontslag uit zijn ambt verleend.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000704
pub.
08/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^