Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie voor regularisatie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2001, in werking tredend de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, worden de volgende wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit va 1. Arti

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000752
pub.
27/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Commissie voor regularisatie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2001, in werking tredend de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, worden de volgende wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 28 april 2000 tot aanstelling van de eerste voorzitter, van de vice-eerste voorzitter van de leden van de kamers van de Commissie voor regularisatie en van hun plaatsvervangers : 1. Artikel 1, § 1, wordt aangevuld met het volgende lid : « Worden eveneens aangesteld als plaatsvervanger van magistraten en gewezen magistraten van een Nederlandstalige kamer van de Commissie voor regularisatie : - Kamer 1 :De heer Jan Coppens; De heer Jean-Roch Dederen; - Kamer 2 : Mevr. Nadia Goossens;

De heer Theo Keulen; - Kamer 3 : Mevr. Katelijne De Clerck;

Mevr. Stephanie Steylemans;

De heer Frank Vennekens. » 2. Artikel 1, § 1bis, wordt aangevuld met het volgende lid : « Worden eveneens aangesteld als plaatsvervanger van magistraten en gewezen magistraten van een Nederlandstalige kamer van de Commissie voor regularisatie : - kamer 4 : De heer Pierre Romain; Mevr. Christiane Van De Putte. » 3. Artikel 1, § 2, wordt aangevuld met het volgende lid : « Worden eveneens aangesteld als plaatsvervanger van magistraten en gewezen magistraten van een Franstalige kamer van de Commissie voor regularisatie : - Kamer 1 : De heer Vincent Winand;» 4. Artikel 1, § 2bis, wordt aangevuld met het volgende lid : « Worden eveneens aangesteld als plaatsvervanger van magistraten en gewezen magistraten van een Franstalige kamer van de Commissie voor regularisatie : - Kamer 7 : De heer Staudt Eric.» 5. Artikel 3, § 1, wordt aangevuld met het volgende lid : « Worden eveneens aangesteld als plaatsvervangend lid afgevaardigde van een niet-gouvernementele organisatie van een Nederlandstalige kamer van de Commissie voor regularisatie : - Kamer 1 : De heer Adam Ilke; Mevr. Ellen Druyts; - Kamer 2 : Mevr. Katleen De Decker;

Mevr. Ann Bogman; - Kamer 3 : Mevr. Rita Allegaert;

De heer Nico Vandeputte. » 6. Artikel 3, § 2bis, wordt aangevuld met het volgende lid : « Worden eveneens aangesteld als plaatsvervangend lid afgevaardigde van een niet-gouvernementele organisatie van een Nederlandstalige kamer van de Commissie voor regularisatie : - kamer 4 : De heer Walter Leenders; Mevr. Caroline Decuyper. » 7. Artikel 3, § 2, wordt aangevuld met het volgende lid : « Worden eveneens aangesteld als plaatsvervangend lid afgevaardigde van een niet-gouvernementele organisatie van een Franstalige kamer van de Commissie voor regularisatie : - kamer 1 : De heer Gérald Gaspart; Mevr. Khadija Ounchif; - Kamer 2 : Mevr. Sophie Bulthez;

De heer Vincent Thys; - Kamer 3 : Mevr. Pascale Vanderespt;

Mevr. Nicole Coulon; - Kamer 4 : De heer Walthère Franssen;

Mevr. Sylvie Mulle de Terschueren; - Kamer 5 : Mevr. Isabelle Donnay;

De heer Pascal Fenaux. » 8. Artikel 3, § 2bis, wordt aangevuld met het volgende lid : « Worden eveneens aangesteld als plaatsvervangend lid afgevaardigde van een niet-gouvernementele organisatie van een Franstalige kamer van de Commissie voor regularisatie : - Kamer 6 : De heer Paul Schmit; Mevr. Pascale Degryse; - Kamer 7 : De heer Johannes Blum;

Mevr. Nathalie Mean.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^