Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Algemeen Secretariaat. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 oktober 1999, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Meersschaert, P.J.-M.R., vertaler-revisor. Bij kon (...)

bron
ministerie van financien
numac
2001003304
pub.
04/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Algemeen Secretariaat. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de uitvoering van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 - hoofds type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000014032 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Comblain-au-Pont van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000012005 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 17/03/2000 numac 2000012020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 14/03/2000 numac 2000014045 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van ondergrondse en bovengrondse percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 23/02/2000 numac 2000003056 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 toepasselijk wordt verklaard op het personeel van het "Institut scientifique de Service public" type koninklijk besluit prom. 17/01/2000 pub. 28/01/2000 numac 2000022082 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen sluiten, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 oktober 1999, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Meersschaert, P.J.-M.R., vertaler-revisor.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/12/2000 numac 2000012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaat type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 20/10/2000 numac 2000012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de vaststelling van de algemene regels die toepasse type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 13/01/2001 numac 2000012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 04/01/2001 numac 2000012631 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 76 van 18 juli 2000, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van artikel 27, § 4, 2de alinea van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000720 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-o sluiten, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 juni 2000, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Peeters, P.J.G., informaticus.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^