Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 11 december 2000, wordt de heer Watrin, R., adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, op zijn aanvraag, overgeplaatst, in de graad van attaché van financiën, naar de Administratie der Bij

bron
ministerie van financien
numac
2001003392
pub.
29/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 11 december 2000, wordt de heer Watrin, R., adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, op zijn aanvraag, overgeplaatst, in de graad van attaché van financiën, naar de Administratie der thesaurie, met ingang 17 april 2000.

Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001009146 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011081 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen sluiten, wordt de heer Neirinckx, K., penitentiair beambte bij het Ministerie van Justitie, op zijn aanvraag, overgeplaatst, in de graad van assistent bij financiën, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector registratie en domeinen, met ingang van 1 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001009146 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011081 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen sluiten, wordt Mevr. Beyens, Y., klerk bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de graad van assistent bij financiën, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector registratie en domeinen, met ingang van 1 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001009146 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011081 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen sluiten, wordt de heer Dewalens, J., penitentiair beambte bij het Ministerie van Justitie, op zijn aanvraag, overgeplaatst, in de graad van assistent bij financiën, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie der directe belastingen, met ingang van 1 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 12 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001022099 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 12/02/2001 pub. 22/03/2001 numac 2001011110 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat sluiten, wordt de heer Breyne, J., klerk bij het Ministerie van Economische Zaken, op zijn aanvraag, overgeplaatst, in de graad van assistent bij financiën, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector registratie en domeinen, met ingang van 1 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 20 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/02/2001 pub. 06/03/2001 numac 2001021130 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor de referentiejaren 1999 en 2000 type ministerieel besluit prom. 20/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001003132 bron ministerie van justitie en ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanpassing van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerk type ministerieel besluit prom. 20/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001022134 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 20/02/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001035416 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de ge sluiten, wordt Mevr. De Brandt, C., klerk bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de graad van directiesecretaris, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven, met ingang van 1 oktober 2000.

Bij ministerieel besluit van 26 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/03/2001 pub. 15/05/2001 numac 2001011152 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit waarbij de nodige machtiging wordt verleend aan de organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten en bindende oorsprongsinlichtingen en waarbij hun bevoegdheid bepaald wordt sluiten, wordt de heer Vandenbroeck, V., penitentiair beambte bij de het Ministerie van Justitie, op zijn aanvraag, overgeplaatst, in de graad van assistent bij financiën, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector BTW, met ingang van 1 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten, wordt de heer Dekerk, E., bestuursassistent bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, op zijn aanvraag, overgeplaatst, in de graad van bestuursassistent, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector registratie en domeinen, met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten, wordt Mevr. Vercaigne, M., bestuursassistent bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de graad van bestuursassistent, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie der directe belastingen, met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten, wordt Mevr. Luyten, C., bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de graad van bestuursassistent, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie der directe belastingen, met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten, wordt Mevr. Pas, L., bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de graad van bestuursassistent, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie der directe belastingen, met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten, wordt Mevr. Heyvaert, S., bestuursassistent bij de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de graad van bestuursassistent, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, sector registratie en domeinen, met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten, wordt Mevr. Michielsen, R., klerk bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de graad van bestuursassistent, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie der directe belastingen, met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten, wordt de heer Darden, J., bestuursassistent bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, op zijn aanvraag, overgeplaatst, in de graad van bestuursassistent, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie van het kadaster, met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten, wordt Mevr. Vercammen, E., bestuursassistent bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de graad van bestuursassistent, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie der directe belastingen, met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten, wordt Mevr. Baele, H., bestuursassistent bij de Rijksdienst voor Pensioenen, op haar aanvraag, overgeplaatst, in de graad van bestuursassistent, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie der directe belastingen, met ingang van 1 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001016215 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001016248 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens sluiten, worden de heren Carion, J.-R., en Wavreille, P., penitentiair beambten, op hun aanvraag, overgeplaatst, in de graad van assistent bij financiën, naar het Ministerie van Financiën, bij de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 mei 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^