Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de in 2° worden de

bron
ministerie van justitie
numac
2001009136
pub.
31/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Europeade », ook genoemd « Europeade - Internationale Vereniging voor Europese Volksculturen », waarvan de zetel te 2000 Antwerpen gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 31 januari 2001 : 1° worden rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Global Legislators Organisation for a Balanced Environment-Europe », en abrégé : « GLOBE Europe », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^