Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Centraal Bestuur. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, wordt de heer Buyse, J., geboren te Ukkel op 18 november 1951, aangewezen als adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat voor een termijn van vijf jaar.

bron
ministerie van justitie
numac
2001009478
pub.
06/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Centraal Bestuur. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 31 mei 2001, wordt de heer Buyse, J., geboren te Ukkel op 18 november 1951, aangewezen als adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat voor een termijn van vijf jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^