Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de Internationale verenigingen en de Instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de sta (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2001009535
pub.
29/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de Internationale verenigingen en de Instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « European Association of the Plasma Products Industry », waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Brussel en waarvan de benaming als volgt zal luiden « Plasma Protein Therapeutics Association Europe ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^