Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juni 2001
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 15 juni 2001 : - De heer REYNAERT Pierre, Mevr. DUBOIS Christine, Mevr. BERRENDORF Marie-Françoise, zijn aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering b - De heer

bron
ministerie van justitie
numac
2001009552
pub.
29/06/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 15 juni 2001 : - De heer REYNAERT Pierre, Mevr. DUBOIS Christine, Mevr. BERRENDORF Marie-Françoise, zijn aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de Franstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel vanaf 1 juli 2001; - De heer ROUSSEAU Philippe, is aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Luik vanaf 1 juli 2001; - De heer DELFOSSE Jean-Pol, is aangewezen als plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Bergen vanaf 1 juli 2001; - Mevr. NAMUR Dominique, de heer MOUSSA Ayad, zijn aangewezen als plaatsvervangend assessor-sociale reïntegratie bij de Franstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel vanaf 1 juli 2001; - Mej. LEJEUNE Françoise, Mevr. BRENNENRAEDTS Dominique, zijn aangewezen als plaatsvervangend assessor-sociale reïntegratie bij de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik vanaf 1 juli 2001; - De heer DELFOSSE Jean-Pol, de heer VISEE Jean-Pol, de heer COLANT Lionel, zijn aangewezen als plaatsvervangend assessor-sociale reïntegratie bij de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Bergen vanaf 1 juli 2001; - Er wordt op zijn verzoek een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer AXEL Jean-Hugues, in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend assessor-strafuitvoering bij de Franstalige commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Brussel vanaf 1 juli 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^