Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is Mevr. De Mûelenaere, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Brussel haar ambt uitoefenen en er moeten verb Het beroep

bron
ministerie van justitie
numac
2001009736
pub.
25/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is Mevr. De Mûelenaere, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder.

Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Brussel haar ambt uitoefenen en er moeten verblijven.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^