Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° worden de nieuwe statuten goedgekeurd va 2° worden de

bron
ministerie van justitie
numac
2001009738
pub.
04/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « International Marine Certification Institute », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Fondation Changsem », waarvan de zetel te 1140 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Réseau européen des Villes et Régions de l'Economie sociale » afgekort « Reves », waarvan de zetel te 1060 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Service des Eglises européennes pour les Etudiants internationaux », « Service of the European Churches for International Student », afgekort « S.E.C.I.S. », waarvan de zetel te 1050 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Fédération des Associations angolaises d'Europe », afgekort « F.A.A.E. », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Oil & Gas Innovation Forum », afgekort « Eurogif », waarvan de zetel te 1180 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Association européenne des Ecoles de Formation à la Pratique Psychomotrice », waarvan de zetel te 1170 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Reseau pour l'assistance humanitaire/Network on Humanitarian Assistance », afgekort « Noha », waarvan de zetel te 1210 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Région Europe de l'International Lesbian and Gay Association », afgekort « Ilga », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale verreniging « Santé mentale Exclusion sociale - Europa », afgekort « Smes-Europa », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Belgian Dogs & Malinois Worldwide », waarvan de zetel te 9660 Brakel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Fédération européenne des Associations de l'Automatique », afgekort « Euromat », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Association internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée », en abrégé « BJCEM », waarvan de zetel te 1190 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Association de Liaison des Organisations non-gouvernementales de Développement auprès des Communautés européennes », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : « Association de Liaison des Organisations Non-Gouvernementales de Développement auprès de l'Union européenne ».

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Domestic Glass Committee » (Comité européen du Verre domestique), afgekort « EDG », waarvan de zetel te 1050 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Alcantara », waarvan de zetel te 1070 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « ActionAid Alliance », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^