Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 juni 2001

Toelating - uitbreiding - verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2001 wordt aan de onderneming « Asco Leven » , naamloze vennootschap waarvan de maatschappeli(...) Dit besluit treedt in werking van

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011272
pub.
29/06/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Toelating - uitbreiding - verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2001 wordt aan de onderneming « Asco Leven » (administratief codenummer 1642), naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Lange Nieuwstraat 17, te 2000 Antwerpen, de toelating verleend om de tak « Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen » (tak 23) te beoefenen.

Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^