Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2001, werd de heer Hubert Van Steenberghe, geboren op 1 juli 1954, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werkneme Overeenkoms

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011501
pub.
03/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2001, werd de heer Hubert Van Steenberghe, geboren op 1 juli 1954, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, met ingang van 1 oktober 2001 overgeplaatst naar het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van de vrijwillige mobiliteit in een betrekking van adjunct-adviseur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^