Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vervanging van de ondervoorzitter van sommige paritaire comités Bij koninklijk besluit van 1 februari 2001, dat in werking treedt op 1 februari 2001 : wordt eervol ontslag uit zijn ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de besc wordt ee

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012131
pub.
16/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Vervanging van de ondervoorzitter van sommige paritaire comités Bij koninklijk besluit van 1 februari 2001, dat in werking treedt op 1 februari 2001 : wordt eervol ontslag uit zijn ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen gegeven aan de heer Jean-Louis RICHARD, eerste sociaal bemiddelaar a.i. bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; wordt eervol ontslag uit zijn ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de textielverzorging gegeven aan de heer Peter VANSINTJAN, sociaal bemiddelaar bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; wordt eervol ontslag uit zijn ambt van ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités gegeven aan de heer Luc BIESEMANS, adjunct-sociaal bemiddelaar bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid : - Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel; - Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel; wordt de heer Peter VANSINTJAN, sociaal bemiddelaar bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, benoemd tot ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel; - Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel; wordt Mevr. Josiane VIVIER, adjunct-sociaal bemiddelaarster bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, benoemd tot ondervoorzitster van Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen; wordt de heer Luc BIESEMANS, adjunct-sociaal bemiddelaar bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, benoemd tot ondervoorzitter van de Paritair Comité voor de textielverzorging.

Vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001, dat in werking treedt met ingang van 12 februari 2001 : wordt eervol ontslag uit zijn ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken gegeven aan de heer Etienne DELATTRE, directeur generaal in overtal bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; wordt eervol ontslag uit zijn ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf gegeven aan de heer Daniel SOURIS, eerste sociaal bemiddelaar bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; wordt eervol ontslag uit haar ambt van voorzitster van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken gegeven aan Mevr. Marina HOORNAERT, sociaal bemiddelaarster bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; wordt eervol ontslag uit zijn ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken gegeven aan de heer Raymond GROETEMBRIL, sociaal bemiddelaar bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; wordt eervol ontslag uit haar ambt van voorzitster van het Paritair Comité voor het glasbedrijf gegeven aan Mevr. Marie-Françoise CHARDON, adjunct-sociaal bemiddelaarster bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; wordt eervol ontslag uit haar ambt van ondervoorzitster van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf gegeven aan Mevr. Josiane VIVIER, adjunct-sociaal bemiddelaarster bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; wordt de heer Peter VANSINTJAN, sociaal bemiddelaar bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, benoemd tot voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; wordt de heer André BLAIMONT, sociaal bemiddelaar bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, benoemd tot voorzitter van het Paritair Comité voor het glasbedrijf; wordt de heer André BLAIMONT, sociaal bemiddelaar bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteits-bedrijf; wordt Mevr. Josiane VIVIER, adjunct-sociaal bemiddelaarster bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, benoemd tot ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf; - Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken; - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^