Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Cécile Dressen, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, met ingang van 1 december 2000 overgeplaatst naar het Ministerie van Tewerkstelling en Arbei Het be

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012260
pub.
11/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt Mevr. Cécile Dressen, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken, met ingang van 1 december 2000 overgeplaatst naar het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, in een vacante betrekking van adjunct-adviseur.

Het beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de raad van State worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^