Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 is aan de heer Abicht, André, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 20 oktober 2001, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, Belang

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012541
pub.
30/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001016199 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 13/06/2001 numac 2001022337 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003233 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003234 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1999 betreffende de procedure voor de internationale commissie van beroep type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003235 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 over de melding van transacties in financiële instrumenten en over de bewaring van gegevens type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 17/05/2001 numac 2001021275 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten type koninklijk besluit prom. 15/05/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001016193 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld bij artikel 8 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten sluiten is aan de heer Abicht, André, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 20 oktober 2001, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^