Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 mei 2001

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 is aan de heer Roegiers, Henri, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 24 november 2001, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgeve Belangh

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012546
pub.
30/05/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 is aan de heer Roegiers, Henri, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 24 november 2001, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Gent.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^