Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Swalens, Christian, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgez Bij ko

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022079
pub.
27/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Swalens, Christian, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Buitendiensten.

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Verbeke, Didier, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Buitendiensten.

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Wybraeke, Gerard, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Buitendiensten

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Demuynck, Guido, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Buitendiensten

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Godechoul, Jean-Paul, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Buitendiensten

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Leffleur, Jean-Luc, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Buitendiensten

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Van Pevenage, Michel, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Buitendiensten

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2001 wordt de heer Volont, Charles, sociaal inspecteur, met ingang van 1 februari 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Buitendiensten

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad Van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^