Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001 wordt de heer Leenen, Georges, adviseur, met ingang van 1 mei 2001, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid Bij ko

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022336
pub.
01/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 25 juni 2001 wordt de heer Leenen, Georges, adviseur, met ingang van 1 mei 2001, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 wordt de heer Eggermont, Michel, adviseur, met ingang van 1 mei 2001, op het Frans kader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Hoofdbestuur.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^