Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juni 2001 wordt met ingang van 1 oktober 2001 aan Mevr. Devaux, Marguerite eervol ontslag verleend uit haar ambt v Mevr. D

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022432
pub.
08/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 juni 2001 wordt met ingang van 1 oktober 2001 aan Mevr. Devaux, Marguerite eervol ontslag verleend uit haar ambt van adviseur-generaal bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Mevr. Devaux, M. wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden.

Het is haar vergund de eretitel van haar ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^