Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Hoger ambt van financieel inspecteur-directeur Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, wordt de heer Verschoren Robert, financieel inspecteur, met ingang v Het ber

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022548
pub.
21/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Hoger ambt van financieel inspecteur-directeur Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, wordt de heer Verschoren Robert, financieel inspecteur, met ingang van 1 april 2001, voor de duur van zes maanden belast met de uitoefening van het hoger ambt van financieel inspecteur-directeur bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^