Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 wordt Mevr. Michèle Augarde, inspecteur bij een fiscaal bestuur bij het Ministerie van Financiën, met Het bero

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022594
pub.
04/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 wordt Mevr. Michèle Augarde, inspecteur bij een fiscaal bestuur bij het Ministerie van Financiën, met ingang van 1 mei 2001, overgeplaatst naar Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen in een vacante betrekking van financieel insepcteur in het Frans taalkader.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij het post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^