Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 wordt de heer Klaikens, Gilbert, geneesheer, bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022622
pub.
18/10/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 wordt de heer Klaikens, Gilbert, geneesheer, bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De heer Klaikens, Gilbert, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 april 2002, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^